Lock

Världens finaste Spabads Lock: Castcore® Mylovac


Världens mest hållbara lock
Som grädden på moset erbjuder vi ett valfritt uppgraderat spabads lock som är olikt allt annat i branschen. Castcore® Mylovac locket börjar med form gjuten cellplast, dubbelt så kompakt som genomsnittet i branschen. Vi infogar även en metallisk ”C”-led i centrumet av cellplasten. Detta skapar ett lock som är kapabelt att stå emot vikt på hundratals kilon.

Oroa er inte för snömassor eller barnlekar igen. Därpå tar vi och slår in detta innehåll i en metall/polysäck (liknande en kaffesäck). Vakuum råder inne i säcken som är förseglad genom upphettning. Denna teknologi är den enda som komplett håller ute fukt från dina spabads lock. Våta och tunga lock resulterar i konstant ökande driftskostnader likväl som regelbundna byten av locken. Större “vindläppar”, längre spännband för tillslutning samt bärhandtag och en isolerande skiljevägg längs med hela sömmen färdigställer det bästa locket i branschen. Detta lock kommer att spara dig tusentals kronor under ditt spabads livslängd.