Filter

Alla filter är inte lika!

När man använder dåliga filter kastar du bort både tid och pengar. Du skall inte slösa tid på att rengöra ett filter, eller kasta bort pengar på dyra kemikalier för att kunna göra det. Nya filter för ett bättre resultat finns nu tillgängliga.

Silver Sentinal engångs filter


 

Silver Sentinal engångs filter är gjorda av porös polypropylen (samma material som i pet-flaskor). Vattnet filtreras varje gång det passerar genom ett av lagren i filtret, och varje lager fångar upp mindre och mindre partiklar. När ett filter är förbrukat kasseras det (lämnas på miljöstation) innan du sätter i ett nytt. Du behöver inte rengöra filtret! Du sparar tid och pengar.

Silver Sentinal engångs spabads filter passar till de flesta spabads märken.

Var vaken när du skall köpa filter! Stora kedjor kan sälja billiga varrianter, men dessa är ofta av låg kvalitet och kräver frekvent bytas ut. Du använder tid och pengar som du kunnat sparat med ett Silver Sentinal.

1 Mikron filtrering

Rent spavatten med minimalt arbete. Arctic Spas® fortsätter att förfina vårt patenterade filtreringssystem samt utvecklar nya idéer för rening, samtidigt som vårt mål alltid har varit att hålla ditt spavatten säkert och rent och skapa minsta möjliga arbete för ägaren. På grund av varierande skillnader i användning (badbelastning), vattenkvalitet och andra parametrar, insåg vi att vi behövde ge spaägaren mer valfrihet. Med goda råd från en auktoriserad Arctic Spas ®-återförsäljare, får du många tekniska alternativ för hur du kan anpassa filtrering och rening.

Vårt innovativa filtreringssystem för spabad

Active Skim filtrering

Varje Arctic Spa filterkammare innehåller vår aktiva skumfiltreringsmekanism, som ständigt anpassar sig till förändringar i vattennivån i ditt badkar och därmed upprätthåller kraftfull ytskumning. Med Active Skim filtrering dras föroreningar på ytan ner i filtret oavsett vattennivå, till skillnad från vanliga system. Dessutom tillfångatar detta system de större partiklarna i en korg som inte släpper ut dem i badvattnet igen.

Arcitc Spas® är nu utrustad med dubbel filterkammare*, vilket kan rymma många kombinationer av filtermedia.

Silver Sentinel 1 Micron Filter

Dessa djupgående filter fångar partiklar i filtermedia (uppemot 84 kvadrat meter i varje filter) och erbjuder fördelen av en inbyggd inre beläggning såsom antimikrobiellt nanosilver. På en fantastisk nivå av 1 mikron av partikelfångst erbjuder Silver Sentinel filtret den högsta nivån av filtrering, och är åtkomlig och återvinningsbar. Alla Silver Sentinel filter eliminerar behovet av ytterligare skumreducerare, filterrengörare samt koagulerande kemikalier.

Microfiber Rescue Bag

Dessa enkla men effektiva filter kan användas för att snabbt rensa ditt badvatten efter perioder av hög användning eller lågt underhåll. De kan sköljas och återanvändas, och är mycket prisvärda. Bra att ha ett par hemma redo för att få ditt spabad gnistrande inför en underhållande helg!

Compact Pleated Filter med Microfiber Rescue filter

Detta alternativ kombinerar den finfiltrering som ett kompakt och veckat filter ger med mångsidigheten hos ett återanvändbart påsfilter. Detta mikrofibriska påsfilter kan hantera tillfällig hög användning eller perioder med mycket partikelförorening utan att öka behovet för täta byten av det veckade filtret i systemet.

Mer kontroll = Renare vatten

Filtreringscykler och cirkulationspumpar lever nu i harmoni. Alla Arctic Spas® levereras som standard med ett justerbart filtercykelsystem med låg hastighet så att pump 1 kan hantera filtreringen. Detta system kan programmeras att köras från 1 till 24 timmar.

* Dubbla filterkammare är inte tillgängliga för modellerna Arctic Fox och Arctic Essential serien.