Integritetspolicy för personuppgifter

Syfte

Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att prenumerera vårt nyhetsbrev. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken laglig grund finns för detta?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Samtycke:
Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel detta är t.ex. om du önskar prenumerera vårt nyhetsbrev.
Intresseavvägning:
Här görs en avvägning vilken kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse att behandla personuppgifter.

Exempel laglig grund för behandling av personuppgifter:

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel personuppgifter som vi behandlar:

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?´

Vi får tillgång till dina personuppgifter följande sätt:

Så här länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Exempel lagringsperioder.

Vid köp webbplatsen
Lagringsperiod: sju (7) år plus innevarande år, detta för att uppfylla bokföringslagen.

Vid kundserviceärenden
Lagringsperiod: en (1) månad efter att kundservice-ärendet har avslutats.

Vid marknadsföringsaktiviteter
Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna tills du drar tillbaka ditt samtycke.

Vid rekryteringsprocesser
Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna tills rekryteringsprocessen är avslutad.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår sajt och våra system behandlar dina personuppgifter ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

Så här använder vi cookies

Du kan läsa vår cookiepolicy här.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

För att kunna erbjuda våra tjänster kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, detta innebär att det dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. Exempel personuppgiftsbiträden kan vara betallösningar, IT-tjänster och marknadsföring.

Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att inte vi styr kring hur informationen ska behandlas av företaget. Exempel självständigt personuppgiftsansvariga kan vara statliga myndigheter (t.ex. skatteverket), Speditörer och bolag som jobbar med olika betallösningar.

Personuppgiftsansvarig

PREMA Järn & Trä Brastad Aktiebolag (Org nr. 556381-7989), med adress Prästtorp 111454 91 Brastad är personuppgiftsansvarig, detta innebär bl.a. att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

långt det är möjligt försöker vi alltid se till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Har du fler frågor?  

Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss. Om du vill du veta mer om vår integritetspolicy, eller nyttja dina rättigheter kring dina personuppgifter, så kontaktar du oss enklast via mail: info@premaspabad.se

Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2018-05-24.

Du finner alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy här vår webbplats. I det fall vi gör uppdateringar som är av avgörande art, så kommer du att information kring detta vår webbplats och/eller via mail.

Automatiserade beslut?  

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

Vår e-post policy

detta sätt efterföljer vi GDPR gällande ostrukturerade data i e-post. Vi efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externtNär vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter. Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-postVi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifterDu kan läsa hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.